Windows

Microsoft Windows operativni sistemi su najbolje-distribuirani operativni sistemi širom sveta. Microsoft ima  niz zanimljivih operativnih sistema. Windows 10 je trenutna verzija operativnog sistema, koji je dostupan u pet glavnih izdanja za lični računar. Windows 10 poslednje izdanje je dostupno korisnicima od 9. februrara 2021 godine.

Windowa 10 je dobio uglavnom pozitivne kritike nakon svog originalnog izdanja. Kritičari su pohvalili odluku Microsofta da obezbedi interfejs orijentisan na radnu površinu u skladu sa prethodnim verzijama Windows operativnih sistema. 

Windows 10 Verzije
Windows 8 preliminarne verzije
Windows 8 sistemski zahtevi
Windows 8 instalacija
Windows 8 konfiguracija
Windows 7 karakteristike
Windows 7 izdanja
Windows 7 sistemski zahtevi
Windows Vista karakteristike
Windows Vista sistemski zahtevi
Windows XP karakteristike
Windows 2000
NT- operativn sistem