UNIX


UNIKS (izvorno UNIX) je prvobitno razvijen sedamdesetih godina od strane Bell Labs i AT&T i ima nekoliko varijanti i standarda.

UNIKS ima reputaciju izuzetno moćnog multitasking sistema koji podržava razne fajl sisteme.

Unix, nažalost, pati od teškog i nestandardnog grafičkog interfejsa. Različite verzije UNIKS-a nisu kompatibilne jedna sa drugom.

Težak interfejs i nedostatak kompatibilnosti kroz istoriju je osigurao da UNIKS ima vrlo ograničen prijem, od strane opšte populacije korisnika računara.

Stabilnost i razvoj grafičkog korisničkog interfejsa su doveli do oživljavanja korišćenja UNIKS-a.

Glavne UNIKS varijante se proizvode od Santa Cruz Operation (SCO), Sun Microsystems (Solaris), Digital Equipment Corporation (DEC) IBM (AIX), GNU/Linux, i MacOS X.


Delovi Uniks-a

Datoteke i procesi

Struktura direktorijuma 

Pokretanje UNIKS terminala