Linux

Linuks (izvorno Linux) je razvijen 1991 godine od strane finskog studenta Linus Thorvalds.

Linuks operativni sistem je prvobitno razvijen kao javna verzija UNIKS-a, i prvobitno je distribuiran besplatno putem Interneta. Za razliku od UNIKS-a, Linuks podržava mnoge fajl sisteme.

Uz besplatnu distribuciju, fleksibilnost i činjenicu da se većina hakera usmeravaju na Microsoft sisteme, tržišni udeo Linuks operativnog sistema raste.

Linuks je korisnicima dao osećaj da je postao stabilan, robustan i fleksibilan operativni sistem.