Internet

Internet je nesumnjivo jedna od najvažnijih inovacija u oblasti informacionih tehnologija od stvaranja prvog mikroprocesora.

Internet je u suštini najveća zbirka međusobno povezanih računarskih mreža na planeti. Kada je računar povezan sa Internetom, Vi bukvalno možete pristupiti skoro svakom računaru. 

Potrudite se da obezbedite svoj računar da bi sprečili viruse. Kompjuterski virusi se mogu preneti lako preko zaraženih datoteka na disketi ili preko CD-a,  preuzimanjem sa Interneta ili elektronskom-poštom.

Najbolja preventivna mera je da instalirate i svakodnevno ažurirate virus skener.

Sta je Internet?