HTML

Ovaj kurs obuhvata objasnjenje principa HTML. Ispod su sve lekcije iz HTML kursa. 

 HTML je skraćenica za  Hyper Text Markup Language. Kao što izraz sugeriše,  "Markup Language",  govori vašem pregledaču preko HTML oznaka (HTML tagova) kako bi strana bila prikazana na ekranu. 

HTML nije programski jezik, kao što se često misli. Oznake (tags) se mogu uporediti sa kockicama za izgradnju Lego setova. Postoji određeni broj kockica koje imaju unapred određen oblik koji možete da dodate sopstvenom ukusu da bi zajedno  obezbedili strukturu - u ovom slučaju - da biste kreirali veb-stranicu.

Kao i Lego, HTML  je takođe jednostavan da se  nauči.  Sa HTML-om možete da uradite veoma kompleksne stvari, a učenjem osnovnih funkcija možete brzo da izgradite atraktivne stranice.


Lekcija 1
Lekcija 2