Email

E-mail je verovatno najčešće korišćena aplikacija na Internetu. E-pošta svima na planeti može biti poslata, ako je prijemnik povezan na internet i ima email adresu.

E-mail ili Elektronska pošta (e) je slanje dopisa i poruka preko mreže. E-mail dozvoljava  da pošaljete tekst, video, zvučne datoteke, slike, pa čak i kompjuterske viruse. Kada se pravilno radi, e-mail je odmah poslat. E-pošta takođe eliminiše upotrebu papira.

Da biste primali e-mail najpre morate da napravite e-mail nalog na mail serveru. Najpopularniji klijenti e-pošte su Outlook, iCloud (samo za Apple proizvode), Windows Mail, Yahoo mail i Gmail.