DOS komande

Osnovne komande su korisne za obavljanje jednostavnih zadataka, ali rezolucija komplikovanijih problema zahteva šire komande. Sa svakom novom verzijom operativnog sistema Windows  komande za DOS komandu liniju  su promenjene. U svakoj verziji komande su dodate, izbrisane i izmenjene.

Dos komandna linija je  korisna ako vam je Windows sistem datoteka oštećena ili ste slučajno izbrisali  fajl, ili greška virusom? Popravka iz DOS-a je onda jedina opcija, sa ili bez disk za pokretanje.

Netvork komande (izvorno: dos network commands) pružaju mnoge mrežne alatke za komandu liniju. Dos komande za mrežu pružaju vitalne informacije za pomoć inženjerima i administratorima za dijagnozu problema.
 
Telnet komande
Kako pokrenuti telnet komande.
Pročitajte više »

Popularne DOS IP komande
IP komande za operativni sistem Windows XP.
Pročitajte više »
Windows XP DOS komande i napredne alatke za komandnu liniju
Nekolicina dostupnih komandi za operativni sistem Windows XP.