BIOS

BIOS omogućava korisniku da na računaru optimalno funkcioniše hardver i softver. Na nekim sistemima možete da pristupite u BIOS pritiskom na taster 'Delete'(Pristup u BIOS može se razlikovati u zavisnosti od proizvođača).

Opcije u BIOS meniju daju korisnicima pristup profilima svih instaliranih uređaja i mogućnost da se operativni sistem prilagodi.

Glavni meni u BIOS sadrži informacije: Verzija BIOS-a, procesor, memorija, datum i vreme. U meni za bezbednost u BIOS obrađuje bezbednosna pitanja (supervizorske i korisničke lozinke). Napredna meni sadrži napredne opcije konfiguracije.