петак, 12. фебруар 2021.

5. Mobilna data veza na Samsung Galaxy A50

Uključiti

1. Prevucite prstom nadole od vrha ekrana. 

 2. Prevucite prstom ponovo nadole i pritisnite na Mobilni podaci da biste aktivirali ovu funkciju.

 3. Ako je ikona obojena plavo, možete da koristite Internet putem mobilne mreže za prenos podataka.

 

Isključiti

1. Prevucite prstom nadole od vrha ekrana. 

2. Prevucite prstom ponovo nadole i pritisnite na Mobilni podaci da biste isključili ovu funkciju. 

3. Ako je ikona siva, tada ne možete da koristite mobilnu mrežu. 

Нема коментара: