среда, 10. октобар 2012.

Mac računari osnovne informacije i šta treba da znate

Na vašem Mac računaru ćete naći okrugli taster sa crticom.To je dugme za pokretanje. U iMac dugme je ugradjeno od pozadi. 
Nakon pokretanja videćete radnu površinu (desktop) sa belom trakom menija:
Na vrhu, levo od trake menija, možete videti malu jabuku. Na radnoj površini desno je hard disk. Na dnu su polu-transparentne ikone redova: ovo je Dock.

Tastatura Mac računara ima poseban taster za izbacivanje CD-a: Pridržite dugme nekoliko sekundi.


Kako da isključite Mac? Isključiti (Shut Down), privremeno ugasiti (sleep) ili ponovo pokrenuti (Restart) Mac računar ćete naći pod jabuku u tzv 'Apple menu', gornji levi ugao na traci menija.  

Privremeno gašenje (sleep)**: Računar je uključen, ali koristi što manje snage: Mac takoreći  spava. Dodir tastature pokreće računar iz privremenog gašenja.