среда, 10. октобар 2012.

Kako pronaći vašu Mac-IP adresu-Kliknite na 'Apple menu'
-Izaberite 'System Preferences'
-U trećem redu sa oznakom  'Internet & Wireless', kliknite na 'Network'
-Proverite da li je mrežni interfejs istaknut u levom redu (sa zelenom tačkom).
-Sa desne strane, pod 'Status' će biti vaša trenutna IP adresa.