недеља, 30. септембар 2012.

2.3 Zatvaranje prozora i podešavanje veličine i minimalizovanje

Kada pokrenete program, na vrhu ćete videti traku za navigaciju gde možete zatvoriti, proširiti ili smanjiti prozor na ekranu.
Sa ovim možete da smanjite prozor na dnu trake zadataka.
Sa ovim možete napraviti prozor veći. Popunjava ceo ekran.
Ukoliko kliknete na ovaj krst, onda zatvarate prozor ili program.