недеља, 9. септембар 2012.

1.4 Kompjuterski miš

Računari rade skoro u potpunosti pomoću miša. Ako pomerite miša rukom, pomerate i pokazivač miša na ekranu u istom pravcu. Pokazivača miša često izgleda kao strela, ali ponekad kao rukica ili crtica. To zavisi od programa koji koristite.


  

Kako funkcioniše miš? 
Postoje tri načina klikova mišem:
  • levi klik  (levi taster miša)
  • dupli klik (levi taster miša)
  • desni klik (desni taster miša) 

Levi klik
Najčešće koristimo levi klik. Ako jednom kliknete sa levim dugmetom, odabirate ono što ste kliknuli. 

Dupli klik
Dupli klik znači da pritiskom na levo dugme dva puta za redom kliknete. Pri tome je važno da držite miša mirno na stolu. Dupli klik se još  koristiti za pokretanje programa ili otvaranja datoteke.

Desni klik
Desni taster miša može da se koristi za upit i obavljanje više mogućnosti. Ako želite nešto  da kopirate, isečete, izbrišete ili ubacite, možete koristiti desni klik. Videćete meni komandi koje možete da odaberete ( vidi sliku desno).

Skrolovanje 
U sredini miša možete videti točak. Ako točak okrenete gore ili dole, onda pomerite i stranicu gore ili dole. Ovo se zove "skrolovanje".