понедељак, 6. август 2012.

Kako kreirati .htaccess. globalne postavke Htaccess-a za Directory Server, ograničite ili dozvolite pristup IP adresama pomocu .htaccess


Htaccess vam omogućava da globalne postavke Directori Server prilagode vašoj želji. Odbranu od spamera, čitljive URL adrese,  postavljanjem  izveštaja o greškama ili ličnim porukama. Neki praktični primeri.


Kreiranje .htaccess fajla vam može izazvati nekoliko problema. Pisanje fajla je lako, samo je potrebno uneti odgovarajući kod u tekst editoru (kao notepad).

Možda naiđete na probleme ako želite da sačuvate .htaccess. Kod većine operativnih sistema ,međutim, sve što treba da uradite je da sačuvate datoteku tako što ćete uneti ime kao:
" .htaccess " ( uključujući i tačku). 

 Ako ovo ne uspe, biće potrebno nešto drugo (npr. da zapamtite datoteku kao htaccess.txt), a zatim  otpremite datoteku na server. Kada ste otpremili datoteku možete je preimenovati koristeći FTP program.

Pre početka korišćenja .htaccess-a, ja bi vam dao jedno upozorenje. Iako korišćenje htaccess-a na vašem serveru verovatno neće izazvati nikakve probleme, treba da budete oprezni ako koristite Microsoft FrontPage Extensions.Koristeći pravila za .htaccess možete da ograničite pristup IP adresama.

Primer 1: dozvoljene IP adrese i blokiranje pristupa ostalim IP adresama:

order deny,allow  (htaccess pravilo)
allow from 1.2.3.4    (
Prva dozvoljena Ip adresa)
allow from 4.3.2.1   (
Druga dozvoljena Ip adresa)
deny from all  (blokiranje pristupa svim drugim IP adresama)

Suprotno može takođe.

Primer 2: svi mogu imati pristup osim blokirane IP adrese

order allow,deny   (htaccess pravilo)
deny from 1.2.3.4   (Prva blokirana  Ip adresa)
deny from 1.2.3.5   (Druga blokirana  Ip adresa)
deny from 2.4.6.7   (Tre
ća blokirana  Ip adresa)
allow from all  (dozvoljen pristup svim drugim IP adresama)