среда, 25. јул 2012.

Šta je Operativni Sistem ? Kako deluje Operativni sistem

Operativni sistem je skup kompjuterskih programa koji upravlja hardverom računara.
Operativni sistem kontroliše resurse na računaru, uključujući memoriju i harddisk. Operativni sistem je odgovoran za komunikaciju između aplikacija i hardvera. 

Primer operativnog sistema je Windows XP.

Operativni sistem deluje kao prevodilac između korisničkih aplikacija i hardvera. 

Korisnik stupa u interakciju sa računarskim sistemom preko aplikacija.

Aplikacioni programi su dizajnirani za određene namene, kao što su: program za obradu teksta, kompjuterske igre ili programi za chat i dopisivanje.