четвртак, 5. јул 2012.

Razlika izmedju običnih računara i Mac-a

Osnovna razlika između običnih računara i Mac računara je operativni sistem.

Macintosh operativni sistem - Mac OS X- je proizveden samo za Apple računare.

Mac OS X nije kompatibilan sa ostalim PC sistemima.

Prva verzija OS / 2
Prvi Mac računari
Mac OS x
Bootcamp za Windows
Razlika između običnog PC-a i Mac-a
Crack verzija Mac OS X
Sistem datoteka i Pretraživač
Macintosh mikroprocesori
Mac radna povrsina/desktop