четвртак, 5. јул 2012.

OS X sistem datoteka i Pretraživač

Mac OS X je podeljen na dve glavne datoteke: File Sistem i Pretraživač.

Ove dve glavne datoteke zajednički obavljaju sledeće funkcije operativnog sistema:
-Formatiranje diskova,
-kopiranje i brisanje datoteka,
-pokretanje softverskih aplikacija.

Pored toga File Sistem i Pretraživač upravljaju korisničkim interfejsom, menijem i
 komandama generisanih  od korisnika.


Prva verzija OS / 2
Prvi Mac računari
Mac OS x
Bootcamp za Windows
Razlika između običnog PC-a i Mac-a
Crack verzija Mac OS X
Sistem datoteka i Pretraživač
Macintosh mikroprocesori
Mac radna povrsina/desktop