уторак, 31. јул 2012.

Lokator internet adrese (skraćenica:URL, izvorno:Uniform Resource Locator)


Lokator internet adrese (izvorno: Uniform Resource Locator) se koristi za pokretanje i povezivanje sa serverom na Internetu .Verovatno ste videli mnoge URL adrese ako ste već upoznati sa Internetom.

Primer URL-a je http://www.google.rs. Ova URL adresa, kada se otkuca u pregledač, obaveštava pregledač da želiteda posetite Google-ov sajt, koji se nalazi na www.google.rs.

URL adresa se sastoji od dva dela. Prvi deo obaveštava program koji koristite na kojoj vrsti servera se povezujete (npr. http://). Ovo omogućava računaru da pravi protokol i metode pristupa, potrebne za otvaranje na  serveru.

http:// obaveštava Internet pregledač da želite da se povežete na Veb serveru.

Drugi deo (www.) obezbeđuje u pregledač ime servera ili računara. Ime se prevodi u IP adresu i pregledač za web server zatim pokušava da otvori tu IP adresu.

Ostali prefiksi koje možete pronaći u  URL-u su ftp:// i news://.
-ftp:// se koristi za pristup serverima namenjenim za deljenje fajlova,
-news:// se koristi za servere koji pokreću softver za diskusionim grupama.