уторак, 31. јул 2012.

HyperText Transfer Protocol (HTTP) i HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoli


Bukvalno postoje milioni veb stranica na World Wide Web koje čekaju da se pregledaju. Kao i u sve druge poslove na Internetu postoje standardni potrebni kako bi vaš pregledač (Microsoft Internet Explorer, Netscape ili Mozilla Firefox) mogao komunicirati  sa Web serverima. 

Ovaj standard je HyperText Transfer Protocol (HTTP).

HTTP je još jedan jednostavan protokol. Kada
uneste URL vašeg omiljenog sajta, na primer http://www.google.rs, vaš pregledač pokušava da otvori kanal komunikacije sa serverom na koji se nalazi google.

Ako postoji server, on će odgovoriti, pregledač zatim šalje poruku i kanal se zatvara. Proces se završava kada je internet stranica veoma jednostavna i samo sadrži tekst.

Kada internet stranica, međutim, sadrži više slika i zvukova, pregledač će poslati zahtev koristeći HTTP da biste preuzeli slike i zvukove. Ukoliko Veb strana sadrži 30 pojedinačnih slika, vaš program pregledača šalje 30 HTTP zahteva za prijem ovih slika. Kada je  pregledač otvorio sve adrese, pregledač ih rasporedite na ekranu da vam pruži čitljive veb stranice.

 statusna linija programa Internet Explorer

Većina pregledača će kroz mali indikator statusa pokazati posećenu URL adresu.

Ukoliko imate sporu Internet vezu, možete ponekad videti da je pregledaču  potrebno da za svaki pojedinačni fajl podnosi zahtev, da bi se  na Internetu dobro video.

Ukoliko imate brzu vezu, informacije će biti  previše brzo učitane da biste ih videli. 


Postoji neznatno modifikovana verzija HTTP protokola za Veb serverima koja je naprednije bezbednosti. HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) omogućava da vaš pregledač kreira bezbednu vezu na veb serverima takve vrste.

HTTPS sigurna veza omogućava da informacije sa vašeg računara imaju bezbedan protok. informacije sa enkripcijom za šifrovanje samo računar i server će prepoznati. Ovo sprečava da drugi ljudi vide informacije na internetu koje ste poslali preko Interneta.  

Primer sajtova koji koristite https, su sajtovi banaka koji vam omogućavaju on-line gledanje svog bankovnog računa. Bez HTTPS, svako bi mogao da vidi vaš bankovni račun.