петак, 16. март 2012.

Programi koji omogućavaju Windows-bazirani softver pokretanje na Mac OS


U cilju da omogući da sve vrste aplikacija rade na Macintosh računare, omogućeno je putem programa poznatog kao Bootcamp. Ovaj program je na Intel zasnovan i može da radi u dual boot okruženju, Windows i Mac OS x, ali ne oba odjednom.

Dva druga programa koji omogućavaju Windows-bazirani softver za pokretanje na Mac računaru, su programi za virtualizaciju Crossover Mac i Parallels Desktop za Mac. Oba programa mogu da rade samo na Intel bazirane Macintosh računare.Prva verzija OS / 2
Prvi Mac računari
Mac OS x
Bootcamp za Windows
Razlika između običnog PC-a i Mac-a
Crack verzija Mac OS X
Sistem datoteka i Pretraživač
Macintosh mikroprocesori
Mac radna povrsina/desktop