петак, 16. март 2012.

Apple je objavio prva dva Mac računara na tržištu koji koriste Intel procesor, MacBook Pro i iMac desktop

U januaru 2006, Apple je objavio prva dva Mac računara na tržištu koji koriste Intel procesor, MacBook Pro i iMac desktop.

Apple koristi jedinstven način da zaštiti  hardver i nastavlja da prodaje proizvode proizvedene od strane Macintosh sistema. To znači da nemožete sami izgraditi Macintosh iz delova.

Mac sada koristi jedan od najpopularnijih svetskih mikroprocesora koji je zasnovan na UNIKS-u operativnom sistemu.
Prva verzija OS / 2
Prvi Mac računari
Mac OS x
Bootcamp za Windows
Razlika između običnog PC-a i Mac-a
Crack verzija Mac OS X
Sistem datoteka i Pretraživač
Macintosh mikroprocesori
Mac radna povrsina/desktop