понедељак, 22. октобар 2012.

Praktični trikovi za miša, za koje verovatno nikada niste čuli

-Da biste izabrali tekst, kliknite levim tasterom miša na prvi karakter, a zatim držite [Shift] taster i izaberite poslednji karakter.

 

-Da biste izabrali delove teksta, držite [Ctrl] taster i izaberite delove teksta koristeći levi taster miša.
 


Nekoliko poznatih miš trikova:

-Dvaput kliknite levim tasterom na naslovnu traku prozora da biste ga maksimizirali.

-Dvaput kliknite levim tasterom na gornji levi ugao u naslovnoj traci prozora biste ga zatvoriti. 

-Otvorite linkove u novoj kartici klikom na njih sa srednjim dugmetom miša. 

-Zatvorite otvorene kartice klikom na njih pomoću srednjeg tastera miša. 

-Držite taster [Ctrl] i pomerajte nagore srednji taster miša da biste povećali (uvećanje veličine teksta), ili pomerajte dole da biste umanjili (smanji veličinu teksta).