недеља, 14. октобар 2012.

Kako promeniti u bloger veličinu teksta opisa

1. Prijavite se na Blogger nalogu
2. Idi na šablon i kliknite na 'Izmeni HTML'
3. Kliknite na 'nastavi', zatim na 'Proširi šablone vidžeta'
4. Potraži kod (Ctrl + F):
 <p class='description'><span><data:description/></span></p>
5. Zamenite kod ispod:
 <p class='description' style='font-family: Helvetica ;'>< span><data: description/></span></p> 
(Napomena: možete da promenite stil fonta šta god želite)

6. Ako želite da promenite veličinu teksta onda dodajte kod ispod:
Font-size: 14px;

Na primer:
<p class='description' style='font-family: Helvetica; font-size: 14px;'>< span><data: description/></span></p>
(Napomena: možete da promenite veličinu, boju teksta ili šta god želite)