четвртак, 25. октобар 2012.

Dodaj Lokalni nalog u Windows 8


Kliknite/dodirnite Local account

Za novi korisnički nalog ukucajte korisničko ime -User name, lozinku -password i nagoveštaj lozinke -hint  i kliknite/dodirnite Next. 
NAPOMENA : Ako ne želite da kreirate lozinku za ovaj korisnički nalog, onda možete da ostavite polje za lozinku prazno. Preporučuje se da imate lozinku za bolju bezbednost. 
Ako je ovo dečiji nalog  možete podesiti i uključiti roditeljsku kontrolu klikom/dodirom na polje -Is this a child account? Turn on Family Safety to get reports of their PC use.


Kliknite/dodirnite Finish. Sada je kreiran i dodat novi korisnik. Direktorijum novog korisnika C:\ Users\(korisničko ime) će biti napravljen posle logovanja korisnika po prvi put.

Sada se možete povratiti na početni ekran. I to je to.

 1, 2, 3