субота, 1. септембар 2012.

Windows XP DOS komande i napredne alatke za komandnu liniju

Nekolicina dostupnih komandi za operativni sistem Windows XP.


HELP -Osnovni alat koji prikazuje informacije o svim komandama.

GETMAC  -Jednostavna, ali korisna komanda, koja prikazuje MAC adresu na NIC kartice u računaru, zajedno sa mrežnim protokolima u vezi sa svakom MAC adresom.

MEM -Prikazuje količinu slobodne i zauzete memorije u sistemu.

PSINFO - Sveobuhvatne informacije  o sistemu. Psinfo pokazuje tip instalacije sistema , datum i datum isteka o instalaciji sistema, probnu verziju , model jezgra, registrovana organizacija i vlasnik , vrsta i broj procesora  i  iznos fizičke memorije.

SYSTEMINFO -Moćna alatka koja pokazuje razne informacije sistema.

TASKLIST -Ova komanda prikazuje listu pokrenut aplikacija i usluga, zajedno sa njihovim ID procesa.

PSLOGLIST -Prikazuje dnevnike događaja u vezi aplikacija i bezbednosti sistema.

PSLOGGEDON -Prikazuje koji su korisnici prijavljeni lokalno ili daljinski na računaru.

PSGETSID -Sigurnosti identifikator (SID) je alfanumerička reč znakova za svakog korisnika, grupu, ili računar na domen-kontrolisane mreže.

PSPASSWORD -Alat koji omogućava administratorima  da promene lozinke na jednom ili više računara.

PSSHUTDOWN - Alat koji omogućava administratorima da konzolu jednog ili više računara ponovo pokrenu  ili isključe.

PSKILL -Administrator alatka koja može da zaustavi proces na jednom ili više računara.

RECOVER -Alat koji pomaže da oporavi podatke iz oštećenog hard diska.

CIPHER -Alat koji šifruje datoteke i fascikle na NTFS volumenima ili particijama.

BOOTCFG -Koristan za konfigurisanje ili rešavanje problema u datoteci Boot.ini koji je odgovoran za pronalaženje operativnog sistema tokom pokretanja.