субота, 1. септембар 2012.

Alatke za DOS komandnu liniju

Sa svakom novom verzijom operativnog sistema Vindovs komande za DOS komandnu liniju su menjane. U svakoj verziji, postoje komande koje su dodate, izbrisane i menjane.
Tehničari stoga moraju biti svesni Vindovs verzije gde komanda radi. Novija verzija operativnog sistema Vindovs  često ima  komande koje upravo isto rade  kao u prethodnoj verziji operativnog sistema Vindovs, ali naziv komande je promenjen.


Windows Vista-komande
Mrežne (network) komande