недеља, 30. септембар 2012.

2.1 Radna površina računara i traka zadataka

Početni ekran računara se zove desktop ili radna površina. Traka zadataka je plava traka na dnu ekrana (ako se ne prikazuje, idite sa mišem na dnu ekrana, pojaviće se traka zadataka). 


Levo vidite dugme start koje vam omogućava da otvorite aplikacije ili da isključite računar. 

U traci zadataka vidite koji su programi otvoreni i na traci pomoću miša, možete da se prebacili iz jednog programa u drugi.

Na radnoj površini, često postoje ikone (prečice), koje takođe možete da koristite za otvaranje programa. Ako dvaput kliknete na ikonu, onda pokrenete program.