недеља, 9. септембар 2012.

1.3 Uključivanje i prijavljivanje na računaru

Uključivanje računara
Da biste uključili računar, pritisnite dugme za napajanje. Ovo dugme ima istu oznaku kao on / off dugme na vašem TV-u: okruglo sa linijom u njemu. Takođe pritisnite isti taster na ekranu. Pokretanje računara ponekad ide brzo, ali ponekad može da potraje nekoliko minuta.
Prijavljivanje

Na računaru se morate prijaviti sa korisničkim imenom sa ili bez lozinke. Kada računar završi startovanje, videćete ekran ispod. Kliknite levim dugmetom miša na sliku pored svog korisničkog imena (u ovom kursu: Administrator). Kada ukucate lozinku, zatim kliknite levim dugmetom miša na zeleni kvadrat sa belom strelicom.


Ako je sve dobro prošlo sada na ekranu vašeg računar vidite radnu površinu.