уторак, 7. август 2012.

Tri dela operativnog sistema UNIKS

UNIKS operativni sistem se sastoji od tri dela: kernel, shell i programi.

-Jezgro (kernel)
Jezgro je centar UNIKS operativnog sistema: ono izdvaja vreme i memoriju za programe, rukuje radnjom datoteka, i komunicira u odgovoru na sistemske pozive.

Kao ilustraciju načina na koji shell i kernel rade zajedno, pretpostavimo da korisnik ukucava rm myfile (koji ima efekat uklanjanja datoteke myfile). 

Shell pretražuje filestore, za fajl koji sadrži program rm, a zatim traži od kernela, preko sistemskih poziva, da izvrši program rm na myfile. Kada proces rm myfile završi sa radom, shell zatim vraća UNIKS prompt % korisniku, što znači da se čeka dalja komanda.

-Shell
Shell deluje kao interfejs između korisnika i jezgra. Kada se korisnik prijavi, prijava programa proverava korisničko ime i lozinku, a zatim počinje drugi program pod nazivom Shell. Shell je komandna linija interpreter (CLI).

On tumači komande koje korisnik odkuca preko tastature, i organizuje za njih da se izvrše.


Programi (Komande)
Komande  su sami programi: kada su prekinuti, Shell daje korisniku drugi prompt ( % na sistemu).

Vešt korisnik može da prilagodi svoj Shell i korisnici mogu da koriste različite shell-ove na istoj mašini. Osoblje i učenici u školi imaju tcsh Shell po podrazumevanom podešavanju.
Tcsh Shell ima određene karakteristike koje pomažu korisnik unos komandi.

-Filename Kompletiranje 
Kucanjem dela imena neke komande, imena datoteke ili direktorijuma i pritiskom na taster [Tab], tcsh shell će automatski popuniti ostatak imena.

Ako Shell nađe više od jednog imena koji počinje sa tim slovima koje ste otkucali, čućete zvučni signal,  što navodi da otkucate nekoliko slova pre nego što ponovite pritisak na taster tab.

-Istorija
Shell čuva listu komandi koje ste otkucali. Ako želite da ponovite komandu, koristite strelice za kretanje gore i dole na listu ili ukucajte istoriju za listu prethodnih komandi.


Pokretanje UNIKS terminala