уторак, 7. август 2012.

Pokretanje UNIKS terminala iz menija Applications/Accessories.

Da biste otvorili UNIKS terminal prozor, kliknite na "Terminal" ikonu iz menija Applications/Accessories.

UNIKS terminal prozor će se pojaviti sa linijiom procenata %, čekajući korisnika da počne sa unošenjem komandi.Pokretanje UNIKS terminala