уторак, 7. август 2012.

Oznake za uređivanje teksta na vašoj stranici, objašnjenje različitih tekstualnih oznaka.


Ovde ćete naučiti razne tekstualne oznake i razumevanje njihovih efekata na vašoj stranici. Ove oznake  možete da koristite za uređivanje teksta na vašoj stranici.

Kao što ste videli u Lekciji 1, BODY sadrži stvarni sadržaj vaše stranice. To znači da se svaki tekst definišete između <BODY > i </ BODY > oznaka. Tekst između BODY   se pojavljuje na ekranu kada vidite stranicu u pregledaču .

Postoji nekoliko tagovi koji pomažu da se strukturiše tekst i format, kako bi dobili jasnu i lepu stranu. Sada, dakle, objašnjenje različitih tekstualnih oznaka. 

Lekcija 2: Tekst i formati
Headings 
HTML ima šest različitih naslova (headings), numerisanih od 1 do 6, sa 1 kao najvećim. 
Primer naslovnih oznaka:  <H1> i </ H1>. Ovo su početak i kraj oznake H1. H3 je o normalna veličini teksta.

Ovde ćete naći sve 'headings' jedan ispod drugog, od <H1> do <H6>. Pogledajte uticaj koji oni imaju na tekstu. Možete videti da headings tekst prikazuju debljim.

Prazan prostor u HTML kodu, poput razmaka, se uvek prikazuje kao jedan razmak u HTML  pregledaču.


Paragrafi
Međutim ponekad želite da definišete tekst, na primer, pomoću paragrafa (paragraphs).
Ovo se radi sa oznakom <P>. Ova paragraf oznaka počinje novu liniju i to čini nakon praznog reda iznad. <P> oznaka ima  završnu oznaku, </ P>, ali to ne treba da koristite. Ukoliko ne koristite završnu oznaku, pregledač to sam shvata. Ja bih od dobre navike u svakom slučaju ipak upotrebio završni tag </ p>. Između početka i kraja oznake je vaš tekstualni sadržaj.

<P> oznaka takođe ima atribute, naime, align. Sa align možete naznačiti da li je vaš tekst u levom delu (left ), centar ( center ) ili desno ( right ).

<P align="center">Oznaka za paragraf u sredini</P> 


Center
Pored paragrafa možete takođe uskladi bilo koje druge tekstualne elemente u sredini stranice. Ovo se radi sa oznakom <CENTER>. Oznaka se zatvara sa  </ CENTER>.

Break
Ako želite da označite kraj linije, morate da koristite ovaj tag: <BR>. Ova oznaka će obezbediti da tekst koji sledi, u naredni red se stavlja. Ne postoji oznaka za  zatvaranje.

Horizontal Rule
Još jedna korisna oznaka na vašoj stranici je da se podeli u odeljke pomoću <hr> oznake. Ova oznaka osigurava da  se horizontalna linija na ekranu pojavi kao na slici ispod.Takođe, ova oznaka nema završnu oznaku. Možete podesiti debljinu i dužinu vaše linije sa atributama veličine (size) i širine (width).


Primer:
Sa <HR size="3" width="50%"> se dobija linija ispod: Bold, Italic, Underline, Typewriter Text
 Sada još malo o nekim posebnim tekstualnim stilovima.

-Sa <B> dobijete podebljani tekst kao primer ispod:
  To izgleda ovako

-Sa oznakom <i> dobijete iskošeni tekst.
  To izgleda ovako 

-Sa oznakom <U> dobijete podvučenu  tekst liniju.
  To izgleda ovako


Sve ove oznaka imaju krajnje oznake: </ b>, </ i> i </ u>.