среда, 25. јул 2012.

Opcije za instaliranje operativnog sistema. Čista instalacija (Clean Install), Nadogradnja (Upgrade), Multi-boot, Virtualization

Operativni sistem se instalira u određenom delu hard diska, koji se zove particija na disku. Postoje različite metode za instaliranje operativnog sistema.
Metoda izabrana za instalaciju se zasniva na sistemskom hardveru, OS koji će biti instaliran i zahtev korisnika. Postoje četiri osnovne opcije za instaliranje operativnog sistema: 

-Čista instalacija (Clean Install)

Čista instalacija se vrši na novom sistemu ili u slučajevima gde ne postoji nadogradnja između trenutnog operativnog sistema i onog koji će biti instaliran. Čista instalacija briše sve podatke na particiji gde se instalira operativni sistem. Novi računarski sistem zahteva čistu instalaciju. Čista instalacija se takodje izvodi kada je postojeća instalacija operativnog sistema oštećena.

-Nadogradnja (Upgrade) 

U okviru istog operativnog sistema, često je moguće uraditi nadogradnju. Uz nadogradnju, podešena konfiguracija sistema, aplikacije i podaci će biti sačuvani. Nadogradnja jednostavno zamenjuje stare fajlove operativnog sistema sa novijim fajlovima.

-Više pokretanje sistema (Multi-boot) 

Da biste kreirali multi-boot sistem, moguće je instalirati više od jednog operativnog sistema na računaru. Svaki operativni sistem se nalazi u svojoj particiji i može da ima svoje fajlove i konfiguraciona podešavanja. Na pokretanje, uputstvo predstavlja meni da biste izabrali željeni operativni sistem. Samo jedan operativni sistem može da radi u isto vreme i može da ima punu kontrolu nad hardverom.

-Virtualizacija  (Virtualization)

Virtualizacija je tehnika koja se često koristi na serverima. Ova tehnika omogućava višestruke kopije operativnih sistema da se pokrenu na jednom skupu hardvera, čime se stvara mnogo virtualnih mašina. Svaka virtualna mašina može da se tretira kao zaseban računar.